முடிவுகள் - திருவள்ளுர்
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      48/48 Download PDF Girl in a jacket      141/141 Download PDF Girl in a jacket      129/129
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 1 2
போட்டி தேர்வு 48 140 127
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 4 19 28
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 3 0
பி.ஜே.பி 0 0 0
சி.பி.ஐ 0 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 1 0 0
தே.மு.தி.க 0 0 0
தி.மு.க 35 85 70
இ.தே.கா 3 5 4
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 5 29 27