முடிவுகள் - தூத்துக்குடி
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      60/60 Download PDF Girl in a jacket      81/81 Download PDF Girl in a jacket      261/273
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 0 6
போட்டி தேர்வு 60 81 255
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 12
அ.இ.அ.தி.மு.க 6 6 46
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 1 6
சி.பி.ஐ 1 1 0
சி.பி.ஐ(எம்) 1 5 0
தே.மு.தி.க 0 0 0
தி.மு.க 44 44 137
இ.தே.கா 3 1 13
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 5 23 59