முடிவுகள் - புதுக்கோட்டை
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் 0/0 Download PDF Girl in a jacket      69/69 Download PDF Girl in a jacket      120/120
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 0 2
போட்டி தேர்வு 0 69 118
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 0 11 19
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 0 0
சி.பி.ஐ 0 0 1
சி.பி.ஐ(எம்) 0 0 2
தே.மு.தி.க 0 1 2
தி.மு.க 0 41 71
இ.தே.கா 0 6 6
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 0 10 19