முடிவுகள் - செங்கல்பட்டு
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      70/70 Download PDF Girl in a jacket      108/108 Download PDF Girl in a jacket      99/99
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 1 0
போட்டி தேர்வு 70 107 99
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 9 21 29
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 0 0 0
சி.பி.ஐ 0 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 1 0 0
தே.மு.தி.க 0 2 1
தி.மு.க 50 72 50
இ.தே.கா 2 0 1
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 8 13 18