முடிவுகள் - திருப்பூர்
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      60/60 Download PDF Girl in a jacket      147/147 Download PDF Girl in a jacket      233/233
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 1 19
போட்டி தேர்வு 60 146 214
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 19 28 53
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 2 3 6
சி.பி.ஐ 6 5 1
சி.பி.ஐ(எம்) 1 4 4
தே.மு.தி.க 0 0 0
தி.மு.க 24 92 129
இ.தே.கா 2 4 9
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 6 11 31