முடிவுகள் - கடலூர்
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      45/45 Download PDF Girl in a jacket      180/180 Download PDF Girl in a jacket      222/222
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 2 8
போட்டி தேர்வு 45 178 214
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 6 23 37
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 1 0 1
சி.பி.ஐ 0 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 0 2 2
தே.மு.தி.க 0 3 4
தி.மு.க 30 118 125
இ.தே.கா 1 4 7
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 7 30 46