முடிவுகள் - மதுரை
கட்சியின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
மொத்த பதவியிடங்கள் Download PDF Girl in a jacket      100/100 Download PDF Girl in a jacket      78/78 Download PDF Girl in a jacket      144/144
போட்டி இன்றி தேர்வு 0 0 9
போட்டி தேர்வு 100 78 135
வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை 0 0 0
தேர்தல் தள்ளி வைப்பு 0 0 0
தேர்தல் ரத்து 0 0 0
அ.இ.அ.தி.மு.க 15 17 26
அ.இ.தி.கா 0 0 0
பி.எஸ்.பி 0 0 0
பி.ஜே.பி 1 0 0
சி.பி.ஐ 0 0 0
சி.பி.ஐ(எம்) 4 0 1
தே.மு.தி.க 0 2 0
தி.மு.க 67 53 81
இ.தே.கா 5 3 7
என்.சி.பி 0 0 0
தே.ம.க 0 0 0
மற்றவை 8 3 29