மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி இர வஞ்சிக்கொடி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி க ர கலை செல்வி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச சரண்யா வெற்றி
மற்றவை திருமதி ஆர் சந்தியா தோல்வி