மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் செல்வி ர மோனிகா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ச பிரதீபா வெற்றி