மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஷே ரஹ்கமத்துன்னிசா தோல்வி
மற்றவை திருமதி லெ பிருந்தா வெற்றி
மற்றவை திருமதி சு பாண்டி மீனா தோல்வி
மற்றவை திருமதி சி திவ்யலக்ஷ்மி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சா தாரா தோல்வி