மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு அமுதா வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திரு சே முருகேஷ் தோல்வி