மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி கே மலர்விழி தோல்வி
மற்றவை திருமதி எ ஷாத்தாஜ் தோல்வி
மற்றவை திருமதி எஸ் வகிதா பானு தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மோசின் தாஜ் வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி த சுமதி தோல்வி