மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ் பரிமளம் தோல்வி
மற்றவை திருமதி எம் பிரியா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஏ தீபலட்சுமி வெற்றி