மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி எ பரிமளம் தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சு அனிலா வெற்றி
மற்றவை திருமதி சி கலா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பி நஜிமா பீவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி அ சதிக்கா பானு தோல்வி