மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ச பொம்மி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சி கலைவாணி வெற்றி
மற்றவை திருமதி வீ தேவகி தோல்வி
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி மா மாரியம்மாள் தோல்வி
மற்றவை திருமதி சீ கோமதி தோல்வி
மற்றவை திருமதி எஸ் அமுதா தோல்வி