மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ஜெ சுசீலா தோல்வி
மற்றவை திருமதி எ ஷாஹிம்பீ தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சே சாந்தி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜ கைருன்னிசா வெற்றி
மற்றவை செல்வி சபிஹா தபஸ்ஸீம் தோல்வி