மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கிருஷ்ணகிரி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கி லட்சுமி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பா பரிதா பேகம் தோல்வி
மற்றவை திருமதி கு பங்கஜா தோல்வி
மற்றவை திருமதி அ இம்ரானா பேகம் தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு ரேஷ்மா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கலாவதி வெற்றி