மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி பு ஜெ ப்ரெனிலா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி செ ஜெனிட்டா வெற்றி
மற்றவை திருமதி ரா வில்மா தோல்வி
மற்றவை திருமதி அ மரிய இமாகுலேட் டயானா தோல்வி
மற்றவை திருமதி வி சுகந்தி தோல்வி