மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - காஞ்சிபுரம்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு சுமதி தோல்வி
மற்றவை திருமதி வ விஜயா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஜா அனிடா டார்தி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கு பிரியா குழந்தைவேலு வெற்றி