மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி ரா ராசாத்தி தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு மாரீஸ்வரி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சீ ஸ்ரீநிகா வெற்றி
மற்றவை திருமதி சா பாண்டிமீனா தோல்வி