மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சென்னை
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி க பிரியதர்ஷினி தோல்வி
மற்றவை திருமதி எஸ் கலாவதி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எஸ் தமிழ்செல்வி வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி டி சங்கீதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி எஸ் சங்கீதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி என் தனலட்சுமி தோல்வி
மற்றவை திருமதி எஸ் இந்துமதி தோல்வி
மற்றவை திருமதி எஸ் நந்தினி தோல்வி
மற்றவை திருமதி சி சர்புனிஷா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ர சந்தியா தோல்வி
மற்றவை திருமதி எஸ் விஜயலட்சுமி தோல்வி
மற்றவை திருமதி பி ராதிகா தோல்வி
மற்றவை திருமதி வி உஷா ராணி தோல்வி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருநங்கை ராஜா என்கிற ரதி தோல்வி