மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கே மேரி வெற்றி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆா் பாப்பா தோல்வி
மற்றவை திருமதி எம் பாப்பா தோல்வி
மற்றவை திருமதி டே பிரேமா தோல்வி