மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி கே மின்னல் பௌசியா தோல்வி
மற்றவை திருமதி கே செல்வி தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஓஆர் ஷகிலா தோல்வி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி பா இந்துமதி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஜெ முத்துமாரி வெற்றி
மற்றவை திருமதி சபினா பேகம் தோல்வி