நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர்
நகராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
கருமத்தம்பட்டி 27 27 0 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 19 2 0 0 3
காரமடை 27 27 0 27 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 22 2 0 0 0
கூடலூர் 27 27 0 27 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 2
பொள்ளாச்சி 36 36 0 36 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 3
மதுக்கரை 27 27 0 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0
மேட்டுப்பாளையம் 33 33 0 33 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 22 2 0 0 0
வால்பாறை 21 21 0 21 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 1