நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவள்ளுர்
நகராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
திருத்தணி 21 21 1 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 1
திருநின்றவூர் 27 27 0 27 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 15 2 0 0 4
திருவள்ளுர் 27 27 0 27 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0 9
திருவேற்காடு 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 6
பூந்தமல்லி 21 21 0 21 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 6
பொன்னேரி 27 27 0 27 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 3