நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> வடலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க சிவகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி வீ வசந்தகுமாரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு க இளவரசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு சு சிவக்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி மு மஞ்சுளா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி பா தமிழ்ச்செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி ச சித்ரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 8 திரு ஷே ஷாகுல் ஹமீது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு ரா சுப்புராயலு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி பி சந்தியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி வே மீனாட்சி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி ந சித்ரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு அ மாயவேல் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு த தமிழ்ச்செல்வன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு ர ராஜபூபதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திரு பா விஜயராகவன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 17 திருமதி ஆ சுமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திருமதி க விஜயகுமாரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 19 திரு த பழனி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 20 திருமதி சூ ஜீலியா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 21 திருமதி மு தனலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 22 திருமதி க மாதரசி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 23 திருமதி பி மாலதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 24 திரு ச பிரபு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 25 திருமதி த உஷா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 26 திருமதி சு ஜெயப்பிரதா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 27 திரு கா அர்ச்சுனன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details