நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> முசிறி -> வார்டு 1
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி த சுமதி வெற்றி
மற்றவை திருமதி கு ரூபி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எம் சிந்துஜா தோல்வி
மற்றவை திருமதி நா லெட்சுமி தோல்வி