நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> லால்குடி -> வார்டு 12
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி ஜீ பிரபாவதி தோல்வி
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) திருமதி வே சாரதா வெற்றி
மற்றவை திருமதி வே சங்கீதா தோல்வி
மற்றவை திருமதி பா கிருத்திகா தோல்வி
தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் திருமதி அ அஞ்சுகம் தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஜா ஷெஹ்னாஸ் தோல்வி
மற்றவை திருமதி யோ ஸ்டெல்லாமேரி தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ஆ எமல்டாமேரி தோல்வி