நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> முசிறி -> வார்டு 2
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி த விஜயா தோல்வி
பாரதிய ஜனதா கட்சி திருமதி பா ஜானவி தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி சி மீனா வெற்றி
மற்றவை திருமதி ச சாந்தி தோல்வி