நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> முசிறி -> வார்டு 24
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி பே ரம்யா தோல்வி
மற்றவை திருமதி சி புஷ்பலதா தோல்வி
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி ந விஜயா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு புதிமிளா வெற்றி