கட்சியின் பெயர் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்)
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
No Record Found
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 4 திருமதி செ லலிதா வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 7 திருமதி உ ரா விஜயலெஷ்மி வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 12 திருமதி கி செ ஜூலியட் மெர்லின் ரூத் வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 18 திருமதி சா பீ ஜலீலா ராணி வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி குழித்துறை வார்டு 20 திரு மை சர்தார் ஷா வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 4 திருமதி த ஷீபா வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 10 திருமதி எ ஜா ஜெயசுதா வெற்றி
8 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 11 திரு கா முகமது புறோஸ்கான் வெற்றி
9 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 14 திருமதி ஸ்ரீ கலா வெற்றி
10 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 15 திருமதி ரு லளிதா வெற்றி
11 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 16 திருமதி ஜெ கிறிஸ்டல்பாய் வெற்றி
12 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 20 திருமதி தே சிந்து வெற்றி
13 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 21 திரு ப விஜய மோகனன் வெற்றி
14 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 29 திரு பா பரமேஸ்வரன் வெற்றி
15 கன்னியாகுமரி கொல்லங்கோடு வார்டு 33 திரு கி சசிந்திரன் வெற்றி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி அருமனை வார்டு 1 திரு எஸ் நெல்சன் வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி அருமனை வார்டு 2 செல்வி எல் எம் ஜெனிஷா வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி அருமனை வார்டு 3 திருமதி அனிதா செலின் வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி அருமனை வார்டு 7 திருமதி பா ஜெயராணி வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி அருமனை வார்டு 8 திரு பி ஆமோஸ் வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி அருமனை வார்டு 9 திருமதி பி மேரி ஜெனோபா வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி அருமனை வார்டு 14 திருமதி வி எம் லெதிகா மேரி வெற்றி
8 கன்னியாகுமரி இடைக்கோடு வார்டு 2 திரு சு சுதாகரன் வெற்றி
9 கன்னியாகுமரி இடைக்கோடு வார்டு 17 திரு ஸ்ரீ வ அனூப் வெற்றி
10 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 1 திருமதி எ பெமினா பெர்லின் ஜாய் வெற்றி
11 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 4 திரு வி ரெகு வெற்றி
12 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 6 திருமதி ஜி சந்தியா வெற்றி
13 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 7 திருமதி ஆர் ஜூலியட் வெற்றி
14 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 8 திருமதி ற்றி சுமங்கலா வெற்றி
15 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 10 திருமதி எஸ் உஷா குமாரி வெற்றி
16 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 11 திரு அ ஜாண் வெற்றி
17 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 16 திரு எஸ் ஆர் சேகர் வெற்றி
18 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 17 திரு பொ ஜாண் சைரஸ் வெற்றி
19 கன்னியாகுமரி களியக்காவிளை வார்டு 10 திரு அ வின்சென்ட் வெற்றி
20 கன்னியாகுமரி குலசேகரம் வார்டு 18 திரு ஐ சுபாஷ் கென்னடி வெற்றி
21 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 1 திரு ஜோ அமலராஜன் வெற்றி
22 கன்னியாகுமரி திருவட்டார் வார்டு 5 திருமதி க பிரான்சிஸ்காள் வெற்றி
23 கன்னியாகுமரி திறுப்பரப்பு வார்டு 1 திருமதி பி கி கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
24 கன்னியாகுமரி திறுப்பரப்பு வார்டு 7 திரு எஸ் சி ஸ்டாலின்தாஸ் வெற்றி
25 கன்னியாகுமரி திறுப்பரப்பு வார்டு 9 திருமதி பி ஷீஜா வெற்றி
26 கன்னியாகுமரி திறுப்பரப்பு வார்டு 10 திருமதி சா மல்லிகா வெற்றி
27 கன்னியாகுமரி திறுப்பரப்பு வார்டு 18 திருமதி பி சுதா வெற்றி
28 கன்னியாகுமரி பளுகல் வார்டு 3 திரு அ நா பிரவீண் வெற்றி
29 கன்னியாகுமரி பளுகல் வார்டு 13 திருமதி சு மினி வெற்றி
30 கன்னியாகுமரி பளுகல் வார்டு 14 திருமதி ர வி சித்திரலேகா வெற்றி
31 கன்னியாகுமரி பளுகல் வார்டு 16 திரு ப சு ஹெய்சர் பாஷித் வெற்றி
32 கன்னியாகுமரி பாகோடு வார்டு 4 திருமதி எம் கேதரின் எஸ்தர் டானி வெற்றி
33 கன்னியாகுமரி பாகோடு வார்டு 5 திருமதி ரா சுஜிதா வெற்றி
34 கன்னியாகுமரி பாகோடு வார்டு 10 திரு இ ஜெயராஜ் வெற்றி
35 கன்னியாகுமரி பாகோடு வார்டு 17 திரு வை பால்ராஜ் வெற்றி
36 கன்னியாகுமரி பாகோடு வார்டு 18 திரு எம் மரிய தாஸ் வெற்றி
37 கன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் வார்டு 18 திருமதி பி மார்ட்டின் மேரி வெற்றி
38 கன்னியாகுமரி பொன்மனை வார்டு 14 திருமதி பி கீது வெற்றி
39 கன்னியாகுமரி மணவாளக்குறிச்சி வார்டு 10 திருமதி டொ றீ பின்னி போஸ்கோ வெற்றி
40 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 8 திரு நா வின்சென்ட் வெற்றி
41 கன்னியாகுமரி வெள்ளிமலை வார்டு 1 திரு பா கிருஷ்ணசாமி வெற்றி
42 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 8 திரு மு சோபிதராஜ் வெற்றி