கட்சியின் பெயர் - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 2 திரு பி பாலசுப்பிரமணியன் வெற்றி
2 தென்காசி சிவகிரி வார்டு 9 திரு பெ அருணாசலம் வெற்றி