கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி அகஸ்தீஸ்வரம் வார்டு 2 திரு பொ பிரேம் ஆனந்த் சில்வெஸ்டர் வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி அகஸ்தீஸ்வரம் வார்டு 7 திருமதி பொ அன்பரசி வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி அஞ்சு கிராம்ம் வார்டு 1 திருமதி செ தனம் செல்வகுமார் வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி அஞ்சு கிராம்ம் வார்டு 2 திருமதி த ராஜேஸ்வரி தங்கராஜா வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி அஞ்சு கிராம்ம் வார்டு 6 திருமதி தா அமுதா வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி அஞ்சு கிராம்ம் வார்டு 9 திரு ச முத்துகுமார் வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி அஞ்சு கிராம்ம் வார்டு 10 திரு ச சிவகுமார் வெற்றி
8 கன்னியாகுமரி அஞ்சு கிராம்ம் வார்டு 12 திரு செ காந்திராஜ் வெற்றி
9 கன்னியாகுமரி அஞ்சு கிராம்ம் வார்டு 14 திருமதி இ ஜானகி வெற்றி
10 கன்னியாகுமரி அருமனை வார்டு 13 திருமதி ஜா சுலோஜனா வெற்றி
11 கன்னியாகுமரி அழகப்பாபுரம் வார்டு 5 திருமதி தா ராதா வெற்றி
12 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 2 திரு ஈ இராபர்ட் குருஸ் வெற்றி
13 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 6 திருமதி செ கிறிஸ்டல் செல்வ ஜாய் வெற்றி
14 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 7 திருமதி மா அனிதா வெற்றி
15 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 8 திருமதி ஞ அமலோற்பம் வெற்றி
16 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 9 திருமதி பி சகாய ஷீலா வெற்றி
17 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 10 திருமதி சு லீலாபாய் வெற்றி
18 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 11 திருமதி இ தில்லை நாயகி வெற்றி
19 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 12 திருமதி ஞா ஜெயஷீலா வெற்றி
20 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 14 திருமதி சு கிருஷ்ணவேணி வெற்றி
21 கன்னியாகுமரி அழகியபாண்டிபுரம் வார்டு 15 திருமதி மா ஷைலா வெற்றி
22 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 1 திருமதி கு ஷைலாகுமாரி வெற்றி
23 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 2 திரு த தங்கவேல் வெற்றி
24 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 3 திரு நீ ஜேம்ஸ் வெற்றி
25 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 4 திருமதி கு சுனிதா வெற்றி
26 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 6 திரு வி பாபு வெற்றி
27 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 7 திருமதி ஞா செல்வி வெற்றி
28 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 9 திருமதி வி பொ பீனா வெற்றி
29 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 10 திருமதி நெ கவி ராஜகுமாரி வெற்றி
30 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 11 திரு ச ஆனந்த்ராஜ் வெற்றி
31 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 13 திரு கு சிவன் வெற்றி
32 கன்னியாகுமரி ஆத்தூர் வார்டு 15 திருமதி செ சித்திரா வெற்றி
33 கன்னியாகுமரி ஆரல்வாய்மொழி வார்டு 18 திருமதி ஜெ ஜெனட் வெற்றி
34 கன்னியாகுமரி இடைக்கோடு வார்டு 1 திருமதி த புஷ்ப சரோஜம் வெற்றி
35 கன்னியாகுமரி இடைக்கோடு வார்டு 3 திருமதி பே ச பிஜி என்ற விஜி வெற்றி
36 கன்னியாகுமரி இடைக்கோடு வார்டு 6 திரு த கிறிஸ்துதாஸ் வெற்றி
37 கன்னியாகுமரி இடைக்கோடு வார்டு 7 திருமதி ஜெ குமாரி வெற்றி
38 கன்னியாகுமரி இடைக்கோடு வார்டு 11 திரு க ஷாஜி வெற்றி
39 கன்னியாகுமரி இடைக்கோடு வார்டு 12 திருமதி எஸ் மேபல்ராணி வெற்றி
40 கன்னியாகுமரி இடைக்கோடு வார்டு 14 திருமதி லி ற ஜார்ஜிலின் வெற்றி
41 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 3 திரு ந அஜின் வெற்றி
42 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 7 திரு பா ஸ்டாலின் வெற்றி
43 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 8 திரு க தினேஷ் வெற்றி
44 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 11 திருமதி த விஜிலா வெற்றி
45 கன்னியாகுமரி உண்ணாமலைக்கடை வார்டு 18 திருமதி கொ லூர்து மேரி வெற்றி
46 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 2 திரு கே ராஜேந்திரன் வெற்றி
47 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 3 திருமதி கே நளினி குமாரி வெற்றி
48 கன்னியாகுமரி கடையால் வார்டு 12 திருமதி ஜே விஜிமெர்லின் வெற்றி
49 கன்னியாகுமரி கணபதிபுரம் வார்டு 7 திருமதி ஜோ மே ஷீபா ஸ்டாலின் வெற்றி
50 கன்னியாகுமரி கணபதிபுரம் வார்டு 11 திருமதி பி மேரி சுசீலா வெற்றி
51 கன்னியாகுமரி கணபதிபுரம் வார்டு 12 திருமதி ப அமலபுஷ்பம் வெற்றி
52 கன்னியாகுமரி கப்பியரை வார்டு 12 திரு தோ ஜெய பிரகாஷ் வெற்றி
53 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 3 திரு த கிருஷ்ணராஜ் வெற்றி
54 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 7 திருமதி தே டெல்பின் அருள்ராஜ் வெற்றி
55 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 8 திருமதி பொ மேரி ஆஞ்சலி வெற்றி
56 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 9 திருமதி மு மார்க்கிரேட் அல்போன்சாள் வெற்றி
57 கன்னியாகுமரி கருங்கல் வார்டு 10 திருமதி மு எப்சிராணி வெற்றி
58 கன்னியாகுமரி கல்லுக்கூட்டம் வார்டு 6 திருமதி த ஷீஜா வெற்றி
59 கன்னியாகுமரி கல்லுக்கூட்டம் வார்டு 7 திரு ஜா ஜாண் பீட்டர் வெற்றி
60 கன்னியாகுமரி கல்லுக்கூட்டம் வார்டு 9 திரு ம டோமினிக் ததேயூஸ் வெற்றி
61 கன்னியாகுமரி கல்லுக்கூட்டம் வார்டு 12 திருமதி கோ கவிதா வெற்றி
62 கன்னியாகுமரி களியக்காவிளை வார்டு 8 திருமதி தே ஜே டெல்பின் ஜெமீலா வெற்றி
63 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 2 திருமதி ஜி லிஙகேஸ்வரி வெற்றி
64 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 3 திரு பா மகேஷ் வெற்றி
65 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 5 திருமதி எம் சுஜா வெற்றி
66 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 6 திருமதி ஆர் மெர்லின் வெற்றி
67 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 7 திரு எஸ் ராயப்பன் வெற்றி
68 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 8 திரு எஸ் ஸ்டீபன் வெற்றி
69 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 9 திரு த சிவ சுடலை மணி வெற்றி
70 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 10 திரு கா இக்பால் வெற்றி
71 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 11 திருமதி எஸ் வினிற்றா வெற்றி
72 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 12 திருமதி எம் ஜெனஸ் மைக்கேல் வெற்றி
73 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 13 திருமதி ஜே சகாய சர்ஜினாள் வெற்றி
74 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 14 திருமதி ஜே சகாய ஜூடு அல்பினோ வெற்றி
75 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 15 திரு மு பூலோக ராஜா வெற்றி
76 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 16 திருமதி எம் டெல்பின் ஜேக்கப் வெற்றி
77 கன்னியாகுமரி கன்னியாகுமரி வார்டு 18 திருமதி ஜே ஆட்லின் வெற்றி
78 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 1 திரு மு சந்திரகலாதரன் வெற்றி
79 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 3 திரு ஏ ராபின்சன் வெற்றி
80 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 4 திரு த சத்தியராஜ் வெற்றி
81 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 5 திருமதி ஆர் சுஜி வெற்றி
82 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 6 திருமதி ஜி செல்வி வெற்றி
83 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 7 திருமதி ஒய்ஏ ஷீலா வெற்றி
84 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 11 திருமதி ஆர் மேரிகலா வெற்றி
85 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 12 திருமதி எஸ் கிளாரா எலிசபெத் கில்டா வெற்றி
86 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 13 திருமதி எஸ்கே ஷாலினி வெற்றி
87 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 14 திருமதி எஸ் சகாயமேரி வெற்றி
88 கன்னியாகுமரி கிள்ளியூர் வார்டு 18 திரு கேஎஸ் ஸ்டாலின் ராஜ் வெற்றி
89 கன்னியாகுமரி கீழ்குளம் வார்டு 5 திருமதி டி ஷோபா வெற்றி
90 கன்னியாகுமரி கீழ்குளம் வார்டு 10 திருமதி ஏ அல்போன்சாள் வெற்றி
91 கன்னியாகுமரி கீழ்குளம் வார்டு 12 திரு கோ ஜாண் ரெஞ்சித் சிங் வெற்றி
92 கன்னியாகுமரி கீழ்குளம் வார்டு 13 திரு உ இப்ராகீம் வெற்றி
93 கன்னியாகுமரி கீழ்குளம் வார்டு 16 திருமதி மு சுகாராபீவி வெற்றி
94 கன்னியாகுமரி கீழ்குளம் வார்டு 17 திருமதி பி சரளா வெற்றி
95 கன்னியாகுமரி குமாரபுரம் வார்டு 3 திருமதி சபீனா வெற்றி
96 கன்னியாகுமரி குமாரபுரம் வார்டு 4 திருமதி ர மேரி ஜான்சி வெற்றி
97 கன்னியாகுமரி குமாரபுரம் வார்டு 5 திரு தோ ஷாஜி வெற்றி
98 கன்னியாகுமரி குலசேகரம் வார்டு 5 திருமதி ப ரெத்தினபாய் வெற்றி
99 கன்னியாகுமரி குலசேகரம் வார்டு 6 திருமதி த லதாபாய் வெற்றி
100 கன்னியாகுமரி குலசேகரம் வார்டு 14 திரு த ஜோஸ் எட்வர்ட் வெற்றி
101 கன்னியாகுமரி குலசேகரம் வார்டு 17 திருமதி கு தமிழ்செல்வி வெற்றி
102 கன்னியாகுமரி கொட்டாரம் வார்டு 3 திரு பி கணேசன் வெற்றி
103 கன்னியாகுமரி கொட்டாரம் வார்டு 5 திருமதி பி சரோஜா வெற்றி
104 கன்னியாகுமரி கொட்டாரம் வார்டு 10 திருமதி எஸ் விமலா வெற்றி
105 கன்னியாகுமரி கொட்டாரம் வார்டு 12 திருமதி எ வசந்தகுமாரி வெற்றி
106 கன்னியாகுமரி கொட்டாரம் வார்டு 14 திருமதி பி அனிதா வெற்றி
107 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 2 திரு ஐ ஆனந்த் ரெஜி வெற்றி
108 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 4 திருமதி செ மரிய நேசம் வெற்றி
109 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 9 திரு க ஜஸ்டஸ் பாபு வெற்றி
110 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 12 திரு சூ ஸ்டான்லி ஸ்டீபன் வெற்றி
111 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 13 திரு ஜே ஆலிவர் சேம்ராஜ் வெற்றி
112 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 14 திருமதி த சுனிதா வெற்றி
113 கன்னியாகுமரி கோதநல்லூர் வார்டு 15 திருமதி மு கிறிஸ்டல் பிறேம குமாரி வெற்றி
114 கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் வார்டு 3 திருமதி வ நீலாவதி வெற்றி
115 கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் வார்டு 4 திருமதி அ ஆன்றனி சகாய சுஜிதா வெற்றி
116 கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் வார்டு 5 திரு ச சுரேஷ் வெற்றி
117 கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் வார்டு 8 திரு ஐ கதிரேசன் வெற்றி
118 கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் வார்டு 9 திருமதி சு அனுசூயா வெற்றி
119 கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் வார்டு 13 திருமதி வ ஆனி எலிசபெத் வெற்றி
120 கன்னியாகுமரி சுசீந்திரம் வார்டு 15 திரு மு சுப்பிரமணியபிள்ளை வெற்றி
121 கன்னியாகுமரி தாழக்குடி வார்டு 1 திருமதி பா எழில்அரசி வெற்றி
122 கன்னியாகுமரி தாழக்குடி வார்டு 7 திரு த சிவகுமார் வெற்றி
123 கன்னியாகுமரி தாழக்குடி வார்டு 8 திரு மா இரவிப்பிள்ளை வெற்றி
124 கன்னியாகுமரி தாழக்குடி வார்டு 9 திருமதி நா சூரியபார்வதி வெற்றி
125 கன்னியாகுமரி தாழக்குடி வார்டு 10 திருமதி ஏ வேணி வெற்றி
126 கன்னியாகுமரி தாழக்குடி வார்டு 11 திருமதி நீ ஆஷா வெற்றி
127 கன்னியாகுமரி தாழக்குடி வார்டு 13 திருமதி ம முத்து லெட்சுமி வெற்றி
128 கன்னியாகுமரி திங்கள்நகர் வார்டு 12 திரு அ ஜஸ்டின் செல்வின் ஜார்ஜ் வெற்றி
129 கன்னியாகுமரி திருவட்டார் வார்டு 2 திரு சி ஸ்டாலின் ஜோஸ் வெற்றி
130 கன்னியாகுமரி திருவட்டார் வார்டு 3 திருமதி பொ ராஜம்மாள் வெற்றி
131 கன்னியாகுமரி திருவட்டார் வார்டு 4 திரு செ சுந்தர்ராஜ் வெற்றி
132 கன்னியாகுமரி திருவட்டார் வார்டு 6 திருமதி ஸி ற்றி புஷ்பம் வெற்றி
133 கன்னியாகுமரி திருவட்டார் வார்டு 8 திரு ஞா ராஜேந்திரன் வெற்றி
134 கன்னியாகுமரி திருவட்டார் வார்டு 13 திரு ஆ நே சுரேஷ் வெற்றி
135 கன்னியாகுமரி திருவட்டார் வார்டு 14 திருமதி வி பெனிலா வெற்றி
136 கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கோடு வார்டு 1 திரு வி விக்னேஷ் வெற்றி
137 கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கோடு வார்டு 6 திரு ஷா ஹாறுன் றஸிது என்ற நஸீர் வெற்றி
138 கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கோடு வார்டு 7 திருமதி தீப்தி எஸ் நாயர் வெற்றி
139 கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கோடு வார்டு 9 திருமதி ஜோ ஷஹானா வெற்றி
140 கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கோடு வார்டு 10 திரு கா சேக்முகமது வெற்றி
141 கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கோடு வார்டு 13 திருமதி ஏ சுல்பத் அமீர் வெற்றி
142 கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கோடு வார்டு 14 திரு ச அய்யப்பன் வெற்றி
143 கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கோடு வார்டு 15 திருமதி மா சேய்து சாபியா வெற்றி
144 கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கோடு வார்டு 16 திருமதி எம் எச் பௌசியா வெற்றி
145 கன்னியாகுமரி திருவிதாங்கோடு வார்டு 18 திருமதி வி சுஜாதா வெற்றி
146 கன்னியாகுமரி தென்தாமரைக்குளம் வார்டு 5 திரு ப எட்வின் ராஜ் வெற்றி
147 கன்னியாகுமரி தென்தாமரைக்குளம் வார்டு 7 திரு தி பூவியூர் காமராஜ் வெற்றி
148 கன்னியாகுமரி தென்தாமரைக்குளம் வார்டு 10 திருமதி செ விஜிலா பாக்கிய பாய் வெற்றி
149 கன்னியாகுமரி தேரூர் வார்டு 1 திரு பா எட்வர்ட் ராஜ் வெற்றி
150 கன்னியாகுமரி தேரூர் வார்டு 3 திரு ந ஆறுமுகம் வெற்றி
151 கன்னியாகுமரி தேரூர் வார்டு 6 திருமதி எம் மாலினி வெற்றி
152 கன்னியாகுமரி தேரூர் வார்டு 8 திரு வெ ஐயப்பன் வெற்றி
153 கன்னியாகுமரி தேரூர் வார்டு 10 திரு சே மணிகண்டன் வெற்றி
154 கன்னியாகுமரி நல்லூர் வார்டு 3 திருமதி மு சுபியா வெற்றி
155 கன்னியாகுமரி நல்லூர் வார்டு 4 திரு கே ஜெயபாலன் வெற்றி
156 கன்னியாகுமரி நல்லூர் வார்டு 12 திருமதி சு சுரேகா வெற்றி
157 கன்னியாகுமரி நல்லூர் வார்டு 14 திருமதி செ வளர்மதி வெற்றி
158 கன்னியாகுமரி நல்லூர் வார்டு 17 திரு பா றசல்ராஜ் வெற்றி
159 கன்னியாகுமரி நெய்யூர் வார்டு 3 செல்வி எஸ் மேரி லில்லி புஷ்பம் வெற்றி
160 கன்னியாகுமரி நெய்யூர் வார்டு 6 திருமதி லா புஷ்ப திரேஸ் வெற்றி
161 கன்னியாகுமரி நெய்யூர் வார்டு 8 திருமதி பி வி பிரதீபா வெற்றி
162 கன்னியாகுமரி நெய்யூர் வார்டு 9 திருமதி நே ஷீலா வெற்றி
163 கன்னியாகுமரி நெய்யூர் வார்டு 15 திருமதி செ கவிதா ராணி வெற்றி
164 கன்னியாகுமரி பளுகல் வார்டு 4 திரு கொ கார்த்திகேயன் வெற்றி
165 கன்னியாகுமரி பளுகல் வார்டு 8 திரு செ விஜயகுமார் வெற்றி
166 கன்னியாகுமரி பளுகல் வார்டு 10 திருமதி க சு பிந்து வெற்றி
167 கன்னியாகுமரி பளுகல் வார்டு 11 திருமதி ம சி சிமி வெற்றி
168 கன்னியாகுமரி பளுகல் வார்டு 18 திருமதி அ லிஜி வெற்றி
169 கன்னியாகுமரி பாகோடு வார்டு 12 திருமதி சு ஷோபா லெட் வெற்றி
170 கன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் வார்டு 5 திருமதி எ பிரேமா வெற்றி
171 கன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் வார்டு 10 திருமதி ற்றி ஜாஸ்மின் சஜிபா வெற்றி
172 கன்னியாகுமரி பாலபள்ளம் வார்டு 16 திரு சை வில்பிரட் வெற்றி
173 கன்னியாகுமரி புதுக்கடை வார்டு 2 திருமதி கே பிரபா வெற்றி
174 கன்னியாகுமரி புதுக்கடை வார்டு 7 திருமதி வி கே ரெஜி மோள் வெற்றி
175 கன்னியாகுமரி புத்தளம் வார்டு 1 திருமதி இரா பால்தங்கம் வெற்றி
176 கன்னியாகுமரி புத்தளம் வார்டு 4 திருமதி சு தனலிங்கவல்லி வெற்றி
177 கன்னியாகுமரி புத்தளம் வார்டு 8 திருமதி ம அருள் பிரின்சி வெற்றி
178 கன்னியாகுமரி புத்தளம் வார்டு 14 திரு த முருகன் வெற்றி
179 கன்னியாகுமரி பூதபாண்டி வார்டு 3 திருமதி ம கலா வெற்றி
180 கன்னியாகுமரி பூதபாண்டி வார்டு 6 திரு சா மு யூனுஸ் பாபு வெற்றி
181 கன்னியாகுமரி பூதபாண்டி வார்டு 7 திரு ப ஆலிவர்தாஸ் வெற்றி
182 கன்னியாகுமரி பூதபாண்டி வார்டு 9 திரு பொ முருகன் பிள்ளை வெற்றி
183 கன்னியாகுமரி பூதபாண்டி வார்டு 12 திரு சு ஜெஸி தம்பி வெற்றி
184 கன்னியாகுமரி பூதபாண்டி வார்டு 13 திருமதி வே முத்து லெட்சுமி வெற்றி
185 கன்னியாகுமரி பூதபாண்டி வார்டு 15 திருமதி நே மெர்ஸிபாய் வெற்றி
186 கன்னியாகுமரி பொன்மனை வார்டு 2 திரு ஐ சதீஷ் வெற்றி
187 கன்னியாகுமரி பொன்மனை வார்டு 11 திருமதி எஸ் சந்திரா வெற்றி
188 கன்னியாகுமரி பொன்மனை வார்டு 12 திருமதி ஜி சுதா வெற்றி
189 கன்னியாகுமரி மணவாளக்குறிச்சி வார்டு 9 திருமதி என் சிறுமலர் வெற்றி
190 கன்னியாகுமரி மணவாளக்குறிச்சி வார்டு 13 திரு வி குட்டிராஜன் வெற்றி
191 கன்னியாகுமரி மணவாளக்குறிச்சி வார்டு 15 திருமதி எம் அமலோற்பவம் வெற்றி
192 கன்னியாகுமரி மண்டைகாடு வார்டு 2 திருமதி ரா ஜெயந்தி வெற்றி
193 கன்னியாகுமரி மண்டைகாடு வார்டு 3 திரு வ ராபர்ட் கிளாரன்ஸ் வெற்றி
194 கன்னியாகுமரி மண்டைகாடு வார்டு 4 திரு வி ஜெயசந்திரன் வெற்றி
195 கன்னியாகுமரி மண்டைகாடு வார்டு 6 திரு ரா சோணி வெற்றி
196 கன்னியாகுமரி மயிலாடி வார்டு 5 திருமதி சா ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
197 கன்னியாகுமரி மயிலாடி வார்டு 7 திரு சி சாய்ராம் வெற்றி
198 கன்னியாகுமரி மருங்கூர் வார்டு 3 திருமதி எ ஜெனோவி பபிலா வெற்றி
199 கன்னியாகுமரி மருங்கூர் வார்டு 9 திருமதி எம் மரிய புஷ்பம் வெற்றி
200 கன்னியாகுமரி மருங்கூர் வார்டு 13 திரு சகாய மைக்கேல் வெற்றி
201 கன்னியாகுமரி முளகுமூடு வார்டு 1 திருமதி சி கனகபாய் வெற்றி
202 கன்னியாகுமரி முளகுமூடு வார்டு 2 திருமதி ஜெனுஷா ஆர் ஜோண் வெற்றி
203 கன்னியாகுமரி முளகுமூடு வார்டு 8 திரு ற மனோராஜன் வெற்றி
204 கன்னியாகுமரி முளகுமூடு வார்டு 9 திருமதி எ கிறிஸ்டின் பிறேமலதா வெற்றி
205 கன்னியாகுமரி முளகுமூடு வார்டு 10 திருமதி எஸ் வின்சி வெற்றி
206 கன்னியாகுமரி முளகுமூடு வார்டு 11 திருமதி எஸ் ஆர் ஜெயராணி வெற்றி
207 கன்னியாகுமரி முளகுமூடு வார்டு 13 திருமதி என்ஆர் ஷெர்லி வெற்றி
208 கன்னியாகுமரி ரீத்தாபுரம் வார்டு 5 திருமதி சு சிந்து வெற்றி
209 கன்னியாகுமரி ரீத்தாபுரம் வார்டு 7 திரு லாரா ஜெயசேகர் வெற்றி
210 கன்னியாகுமரி ரீத்தாபுரம் வார்டு 13 திரு சா சோமன் வெற்றி
211 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 1 திருமதி அ சாந்திறோசாப் லீமா வெற்றி
212 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 4 திருமதி த தங்கசெலஸ்றி வெற்றி
213 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 7 திரு தா ஜெயசீலன் வெற்றி
214 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 12 திருமதி டே ஜாண்சி வெற்றி
215 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 15 திருமதி நெ பெல்சி மேபல் வெற்றி
216 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 16 திருமதி சி விஜி வெற்றி
217 கன்னியாகுமரி வால்வச்சகோஷ்டம் வார்டு 17 திருமதி ந சகாய ராணி வெற்றி
218 கன்னியாகுமரி வில்லுக்குறி வார்டு 10 திருமதி எ ஜோஸ்பின் புனிதா வெற்றி
219 கன்னியாகுமரி விளாவூர் வார்டு 1 திருமதி சு கிரிஜா வெற்றி
220 கன்னியாகுமரி விளாவூர் வார்டு 2 திருமதி த விஜிமலர் வெற்றி
221 கன்னியாகுமரி விளாவூர் வார்டு 3 திருமதி ஹ பவித்ரா வெற்றி
222 கன்னியாகுமரி விளாவூர் வார்டு 4 திரு ஜா பிறைட்சிங் வெற்றி
223 கன்னியாகுமரி விளாவூர் வார்டு 8 திரு பி ஜீட்ஸ் பெர்லின் வெற்றி
224 கன்னியாகுமரி விளாவூர் வார்டு 9 திரு த தனேஷ்குமார் வெற்றி
225 கன்னியாகுமரி விளாவூர் வார்டு 10 திருமதி கோ விஜயலெட்சுமி வெற்றி
226 கன்னியாகுமரி வெள்ளிமலை வார்டு 4 திருமதி பா விஜயகுமாரி வெற்றி
227 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 4 திரு ம மனோகரன் வெற்றி
228 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 12 திருமதி வ மோ ஸ்ரீதேவி வெற்றி
229 கன்னியாகுமரி வேர்கிளம்பி வார்டு 17 திரு பா ஸ்டாலின் தங்க ராஜேஸ் வெற்றி