கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 2 திருமதி பெ குப்பு வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 3 திரு அகி சுந்தரமூர்த்தி வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 5 திருமதி வ பொன்வாணி வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 11 திருமதி ஜெ சரிதா வெற்றி
5 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 12 திருமதி ர ஜமுனா ராணி வெற்றி
6 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 13 திரு வே சண்முகம் வெற்றி
7 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 4 திருமதி எஸ் கீதா சேகர் வெற்றி
8 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 7 திருமதி சே உமாசேகர் வெற்றி
9 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 8 திருமதி ச சபிஹா சனாவுல்லா வெற்றி
10 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 9 திரு கே பி புண்ணியகோட்டி வெற்றி
11 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 10 திரு இ சோட்டாபா வெற்றி
12 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 13 திருமதி எ பாபி பரஞ்சோதி வெற்றி
13 ராணிப்பேட்டை கலவை வார்டு 14 திருமதி பி மீனாட்சி பிச்சை வெற்றி
14 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 2 திரு கெ சீனிவாசன் வெற்றி
15 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 6 திருமதி ஆர் உமா வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
16 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 7 திருமதி ந லதா வெற்றி
17 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 8 திரு ஜெ ராஜ்குமார் வெற்றி
18 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 11 திரு த நரசிம்மன் வெற்றி
19 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 13 திருமதி மு தீபிகா வெற்றி
20 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 14 திருமதி அ அனிஷா வெற்றி
21 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 15 திரு மு காஜா உமர் வெற்றி
22 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 1 திரு வி கோபி வெற்றி
23 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 2 திரு எஸ் நாகராஜன் வெற்றி
24 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 3 திருமதி ஆர் சிவசங்கரி வெற்றி
25 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 4 திரு ஆர் தயாளன் வெற்றி
26 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 6 திருமதி அ சாகிரா பானு வெற்றி
27 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 9 திரு எஸ் முகமது காசிம் வெற்றி
28 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 14 திருமதி ஜெ கோமளா வெற்றி
29 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 2 திருமதி இ மாலா வெற்றி
30 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 3 திரு கி பிரேம்நாத் வெற்றி
31 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 4 திருமதி மா கீதா வெற்றி
32 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 6 திரு தி ரா சண்முகம் வெற்றி
33 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 7 திருமதி கா வளர்மதி வெற்றி
34 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 8 திருமதி ச ரேணுகா வெற்றி
35 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 10 திருமதி த கௌரி வெற்றி
36 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 13 திருமதி ரா லோகேஸ்வரி போட்டி இன்றி தேர்வு
37 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 14 திரு அ ராஜ்குமார் வெற்றி
38 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 1 திருமதி எஸ் காஞ்சனா வெற்றி
39 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 4 திரு நா ஏழுமலை வெற்றி
40 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 6 திருமதி ச ரேணுகாதேவி வெற்றி
41 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 12 திருமதி வி மங்கையர்கரசி வெற்றி
42 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 13 திரு நா தண்டபாணி வெற்றி
43 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 3 திருமதி ர சுசீலா வெற்றி
44 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 4 திரு மா சாரதி வெற்றி
45 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 5 திருமதி ஆர் ராஜேஸ்வரி வெற்றி
46 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 6 திரு ர சீனிவாசன் வெற்றி
47 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 8 திருமதி ரா ராணி வெற்றி
48 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 12 திரு அ குலோத்துங்கன் வெற்றி
49 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 13 திருமதி சீ கவிதா வெற்றி
50 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 15 திரு பொ சஞ்சீவி வெற்றி
51 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 1 திருமதி எம் கவிதா வெற்றி
52 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 6 திருமதி கா ரேகா வெற்றி
53 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 7 திரு தி ப கோவிந்தராஜ் வெற்றி
54 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 10 திருமதி ச மகேஸ்வரி வெற்றி
55 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 11 திரு டி வி மனோகரன் வெற்றி
56 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 13 திருமதி கெ விஜியா போட்டி இன்றி தேர்வு
57 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 15 திருமதி பி லதா வெற்றி