கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மயிலாடுதுறை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 1 திரு ச சேகர் வெற்றி
2 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 2 திரு மு சம்சுதீன் வெற்றி
3 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 3 திருமதி வி முத்துலெட்சுமி வெற்றி
4 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 7 திருமதி கு காயத்ரி வெற்றி
5 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 8 திருமதி தி ராஜஸ்ரீ வெற்றி
6 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 9 திருமதி மா சங்கீதா வெற்றி
7 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 10 திரு ஜெ ஞானசம்பந்தம் வெற்றி
8 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 12 திருமதி க மாலதி வெற்றி
9 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 13 திருமதி ச ராதிகா வெற்றி
10 மயிலாடுதுறை குத்தாலம் வார்டு 15 திருமதி ச சாந்தி வெற்றி
11 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 1 திருமதி மு உமா வெற்றி
12 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 2 திரு ப பிரம்மநாதன் வெற்றி
13 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 3 திரு ரா நீலமேகம் போட்டி இன்றி தேர்வு
14 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 6 திருமதி ர செந்தாமரைசெல்வி வெற்றி
15 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 7 திருமதி வ ஆதிலெட்சுமி வெற்றி
16 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 8 திருமதி ஆ தையல்நாயகி வெற்றி
17 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 9 திரு சா ஜோன்ஸ் பிடரிக் செல்லப்பா வெற்றி
18 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 10 திருமதி ர கவிதா வெற்றி
19 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 11 திருமதி பா மனோகரி வெற்றி
20 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 12 திரு பொ பொன் இராஜேந்திரன் வெற்றி
21 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 13 திருமதி பெ சரஸ்வதி வெற்றி
22 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 14 திருமதி வீ சுகுண சங்கரி வெற்றி
23 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 15 திரு ஆ குமரவேல் வெற்றி
24 மயிலாடுதுறை தரங்கம்பாடி வார்டு 18 திருமதி ச அலமேலு வெற்றி
25 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 1 திருமதி அ கண்மணி வெற்றி
26 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 3 திரு செ கணேசமூர்த்தி வெற்றி
27 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 5 திரு வி ரகுவரன் வெற்றி
28 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 7 திரு ரா சுப்பிரமணியன் வெற்றி
29 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 8 திருமதி ர சுவிதா வெற்றி
30 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 11 திருமதி ச சிவனேஸ்வரி வெற்றி
31 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 12 திருமதி இ கலைவாணி வெற்றி
32 மயிலாடுதுறை மணல்மேடு வார்டு 15 திருமதி தெ சாவித்திரி வெற்றி
33 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 3 திரு அ கென்னடி வெற்றி
34 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 4 திருமதி தி பத்மாவதி வெற்றி
35 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 6 திருமதி அ பூங்கொடி வெற்றி
36 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 7 திருமதி த கவிதா வெற்றி
37 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 10 திரு வை ஆனந்த் வெற்றி
38 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 11 திருமதி ச மஞ்சுளா வெற்றி
39 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 12 திருமதி பெ சாந்திசியாமளா வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
40 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 13 திருமதி மோ உமாராணி வெற்றி
41 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 14 திரு ம அன்புச்செழியன் வெற்றி
42 மயிலாடுதுறை வைத்தீஸ்வரன்கோவில் வார்டு 15 திருமதி அ விஜயலெட்சுமி வெற்றி