கட்சியின் பெயர் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 10 திருமதி செ பத்மாவதி வெற்றி
2 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 35 திரு ரா வீரபாகு வெற்றி
3 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 51 திரு சி மந்திரமூர்த்தி வெற்றி
4 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 52 திரு க வெற்றிசெல்வன் வெற்றி
5 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 57 திருமதி சு ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
6 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 59 திரு எஸ் பி எஸ் ராஜா வெற்றி