கட்சியின் பெயர் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 8 திரு த சேகர் வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 11 திருமதி மு ஸ்ரீலிஜா வெற்றி
3 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 25 திரு ச அக் ஷயா கண்ணன் வெற்றி
4 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 27 திரு கி கோபாலசுப்பிரமணியம் வெற்றி
5 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 37 திரு செல்வலிங்கம் அலைஸ் செல்வம் வெற்றி
6 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 41 திருமதி சு அனிலா வெற்றி
7 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 43 திரு ம விஜயன் வெற்றி