கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 மதுரை மதுரை வார்டு 31 திரு வே முருகன் வெற்றி
2 மதுரை மதுரை வார்டு 36 திரு வீ கார்த்திகேயன் வெற்றி
3 மதுரை மதுரை வார்டு 73 திரு சு சு போஸ் வெற்றி
4 மதுரை மதுரை வார்டு 81 திரு எஸ் வி முருகன் வெற்றி
5 மதுரை மதுரை வார்டு 94 திருமதி ஆர் ஸ்வேதா வெற்றி