கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சென்னை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 சென்னை சென்னை வார்டு 6 திரு ம சாமுவேல் திரவியம் வெற்றி
2 சென்னை சென்னை வார்டு 22 திரு அ தீர்த்தி வெற்றி
3 சென்னை சென்னை வார்டு 31 திருமதி ப சங்கீதா வெற்றி
4 சென்னை சென்னை வார்டு 37 திரு ஜெ டில்லிபாபு வெற்றி
5 சென்னை சென்னை வார்டு 50 திரு ரா சுரேஷ்குமார் வெற்றி
6 சென்னை சென்னை வார்டு 63 திரு சிவ ராஜசேகரன் வெற்றி
7 சென்னை சென்னை வார்டு 77 திருமதி சுமதி வெற்றி
8 சென்னை சென்னை வார்டு 79 திருமதி மோ பானுபிரியா வெற்றி
9 சென்னை சென்னை வார்டு 96 திருமதி எஸ் தனலட்சுமி வெற்றி
10 சென்னை சென்னை வார்டு 109 திருமதி எ சுகன்யா வெற்றி
11 சென்னை சென்னை வார்டு 126 செல்வி அமிர்தா வர்ஷினி வெற்றி
12 சென்னை சென்னை வார்டு 165 திரு நாஞ்சில் வி ஈஸ்வர பிரசாத் வெற்றி
13 சென்னை சென்னை வார்டு 173 திருமதி து சுபாஷினி வெற்றி