கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 2 திரு அ அன்வர் பாஷா வெற்றி
2 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 3 திரு பி எஸ் நவீன் சங்கர் வெற்றி
3 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 4 திரு கொ மா ஏகாம்பரம் வெற்றி
4 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 5 திரு ந கோவிந்தராஜ் வெற்றி
5 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 8 திருமதி பா கவிதா வெற்றி
6 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 9 திரு மே சௌந்தர்ராஜன் வெற்றி
7 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 10 திரு சி என் பாபு வெற்றி
8 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 11 திருமதி த புவியரசி வெற்றி
9 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 12 திரு எஸ் சௌந்தர்ராஜன் வெற்றி
10 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 14 திருமதி த நளினி வெற்றி
11 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 16 திருமதி சுமதி வெற்றி
12 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 17 திரு எம் எஸ் குகன் வெற்றி
13 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 19 திருமதி கோ இந்துமதி வெற்றி
14 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 20 திரு ஜாவித் அகமத் வெற்றி
15 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 21 திருமதி பா ரேணுகா வெற்றி
16 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 22 திருமதி கா தேவகி வெற்றி
17 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 26 திரு கேவி கோபாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
18 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 28 திரு ஜீ எஸ் அரசு வெற்றி
19 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 30 திருமதி ஹஸினா வெற்றி
20 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 32 திருமதி த தீபிகா வெற்றி
21 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 36 திரு ம மனோஜ் வெற்றி
22 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 2 திருமதி வி ஜானகி வில்லியம் பீட்டர் வெற்றி
23 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 4 திருமதி எஸ் சுல்தானா வெற்றி
24 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 7 திருமதி அபுல் ஹசன் ஷாகீரா பேகம் வெற்றி
25 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 9 திரு ஆலியார் சுல்தான் அஹ்மத் வெற்றி
26 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 10 திருமதி ல சின்னா வெற்றி
27 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 11 திரு டீ அப்துல் ஜமீல் வெற்றி
28 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 12 திருமதி வெ பிரேமா வெற்றி
29 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 13 திரு சி அஹமத் பாஷா வெற்றி
30 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 14 திரு ஆலியார் ஜூபேர் அஹ்மத் வெற்றி
31 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 15 திருமதி எஸ் நூரே சபா அர்ஷத் வெற்றி
32 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 16 திருமதி எம் பாரதி வெற்றி
33 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 17 திருமதி வெ வரலட்சுமி வெற்றி
34 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 18 திருமதி கே தேன்மொழி வெற்றி
35 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 19 திரு ரா கோவிந்தராஜ் வெற்றி
36 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 20 திருமதி எஸ் இந்திராகாந்தி வெற்றி