கட்சியின் பெயர் - திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 1 திரு ஆசொ மணி வெற்றி
2 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 4 திரு சி பாபு வெற்றி
3 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 9 திருமதி அ இஷ்ரத் ஜபீன் வெற்றி
4 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 10 திருமதி பா நளினி வெற்றி
5 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 14 திரு பெ பழனி வெற்றி
6 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 15 திரு வ ரவி வெற்றி
7 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 17 திருமதி மா ரிஸ்வானா வெற்றி
8 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 18 திருமதி பா சத்யா வெற்றி
9 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 20 செல்வி அ ரேவதி வெற்றி
10 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 23 திரு த அரவிந்தன் வெற்றி
11 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 25 திரு ர சொ சுப்ரமணியன் வெற்றி
12 திருவண்ணாமலை ஆரணி வார்டு 30 திரு க கார்த்தி வெற்றி
13 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 1 திரு அ கோவிந்தன் வெற்றி
14 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 2 திருமதி செ ஆண்டாள் வெற்றி
15 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 3 திரு இர சீனிவாசன் வெற்றி
16 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 4 திருமதி மு ராணி வெற்றி
17 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 7 திரு ம செந்தில் வெற்றி
18 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 8 திருமதி வி ராஜாத்தி வெற்றி
19 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 9 திருமதி கே உதயா வெற்றி
20 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 10 திரு ச கணேசன் வெற்றி
21 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 11 திரு சு ராஜாங்கம் வெற்றி
22 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 12 திருமதி சீ பிரியா வெற்றி
23 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 13 திருமதி அ சுமதி வெற்றி
24 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 14 திரு கே சுப்பிரமணி வெற்றி
25 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 15 திருமதி ர அருணா வெற்றி
26 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 17 திருமதி பு இந்து வெற்றி
27 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 18 திருமதி கி காயத்ரி வெற்றி
28 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 19 திரு பெ ரா நாகராஜ் வெற்றி
29 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 21 திரு ஆ பிரகாஷ் வெற்றி
30 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 22 திருமதி க பானு வெற்றி
31 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 23 திருமதி ரா திலகம் வெற்றி
32 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 26 திரு க பிரகாஷ் வெற்றி
33 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 27 திருமதி மு கீதா வெற்றி
34 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 28 திரு க கோபிசங்கர் வெற்றி
35 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 29 திருமதி சு கலைவாணி வெற்றி
36 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 30 திரு ர அப்பாஸ் வெற்றி
37 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 31 செல்வி ம பெனாசீர் வெற்றி
38 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 33 திருமதி ஜா ஷாகிரா வெற்றி
39 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 34 திரு இரா ஜோதி வெற்றி
40 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 36 திருமதி மூ ஜெயமணி வெற்றி
41 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 37 திருமதி மு ஜமிலா பிவி வெற்றி
42 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 38 திருமதி ச ஹேமா வெற்றி
43 திருவண்ணாமலை திருவண்ணாமலை வார்டு 39 திருமதி வே நிர்மலா வெற்றி
44 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 1 திருமதி க சரஸ்வதி வெற்றி
45 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 3 திரு கோ ரமேஷ் வெற்றி
46 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 4 திருமதி வி கல்பனா வெற்றி
47 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 5 திரு க கோவேந்தன் வெற்றி
48 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 6 திருமதி ரா மல்லிகா வெற்றி
49 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 7 திருமதி பா பேபிராணி வெற்றி
50 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 9 திருமதி சி ஞானமணி வெற்றி
51 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 11 திரு கு விஸ்வநாதன் வெற்றி
52 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 13 திருமதி மோ பேபி வெற்றி
53 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 14 திரு கா அகமத் வெற்றி
54 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 15 திருமதி வ குல்சார் வெற்றி
55 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 16 திருமதி அ ராஜலட்சுமி வெற்றி
56 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 18 திரு ஆ மோகனவேல் வெற்றி
57 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 23 திருமதி ச பாத்திமா வெற்றி
58 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 24 திருமதி சே விஜயலட்சுமி வெற்றி
59 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 25 திரு கு செந்தில் வெற்றி
60 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 26 திரு சோ ஜெ கார்த்திகேயன் வெற்றி
61 திருவண்ணாமலை திருவத்திபுரம் வார்டு 27 திரு பு ந கங்காதரன் வெற்றி
62 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 8 திருமதி க அஸினா வெற்றி
63 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 10 திரு ஹா ஜலால் வெற்றி
64 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 13 திரு க சீனுவாசன் வெற்றி
65 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 14 திருமதி ப சுதா வெற்றி
66 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 15 திரு பா சரவணகுமார் வெற்றி
67 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 16 திருமதி ம நதியா வெற்றி
68 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 17 திரு பா சந்தோஷ் வெற்றி
69 திருவண்ணாமலை வந்தவாசி வார்டு 20 திரு ம கிஷோர்குமார் வெற்றி