கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி சங்கரன்கோயில் வார்டு 3 திரு து உமாசங்கர் வெற்றி
2 தென்காசி சுரண்டை வார்டு 1 திரு கு பாலசுப்பிரமணியன் வெற்றி
3 தென்காசி சுரண்டை வார்டு 3 திருமதி வ ஜெயராணி வெற்றி
4 தென்காசி சுரண்டை வார்டு 4 திரு க சந்திரசேகர அருணகிாி வெற்றி
5 தென்காசி சுரண்டை வார்டு 5 திரு து ராஜ்குமாா் வெற்றி
6 தென்காசி சுரண்டை வார்டு 7 திருமதி அ உஷா பேபி ஜெஸி வெற்றி
7 தென்காசி சுரண்டை வார்டு 11 திரு ப வள்ளிமுருகன் வெற்றி
8 தென்காசி சுரண்டை வார்டு 14 திரு தெ வேல்முத்து வெற்றி
9 தென்காசி சுரண்டை வார்டு 18 திரு பா ரமேஷ் வெற்றி
10 தென்காசி சுரண்டை வார்டு 22 திருமதி ப சாந்தி வெற்றி
11 தென்காசி சுரண்டை வார்டு 27 திருமதி பி பூபதி வெற்றி
12 தென்காசி செங்கோட்டை வார்டு 14 திரு ஆர் பொன்னுலிங்கம் வெற்றி
13 தென்காசி செங்கோட்டை வார்டு 16 திரு கே முருகையா வெற்றி
14 தென்காசி தென்காசி வார்டு 12 திருமதி மு பூமாதேவி வெற்றி
15 தென்காசி தென்காசி வார்டு 20 திரு மு செய்யது சுலைமான் என்ற ரஃபீக் வெற்றி
16 தென்காசி தென்காசி வார்டு 25 திருமதி மு மஞ்சுளா வெற்றி
17 தென்காசி தென்காசி வார்டு 27 திரு அ காதர் மைதீன் வெற்றி
18 தென்காசி தென்காசி வார்டு 32 திரு ஆ சுப்பிரமணியன் வெற்றி
19 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 9 திரு மா சங்கர நாராயணன் வெற்றி