முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 1 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam திருமதி க மாரியம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
2 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 11 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam திருமதி ரா முருகேஸ்வரி வெற்றி
3 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 14 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam திருமதி வெ லதா போட்டி இன்றி தேர்வு
4 தென்காசி திருவேங்டம் வார்டு 15 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam திருமதி க ராதாருக்மணி வெற்றி