முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி சுந்தரபாண்டியபுரம் வார்டு 14 Naam Tamilar Katchi திருமதி ச சுப்புலெட்சுமி வெற்றி