முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 4 Independent திருமதி க சங்கீதா வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 4 Independent திரு கா வேலு வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை காவேரிப்பாக்கம் வார்டு 12 Independent திருமதி வி செல்வராணி வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 13 Independent திரு த பாண்டியன் வெற்றி
5 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 1 Independent திரு ச அன்பழகன் வெற்றி
6 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 9 Independent திருமதி ச அமுதா வெற்றி
7 ராணிப்பேட்டை திமிரி வார்டு 12 Independent திரு சு நாகராஜன் வெற்றி
8 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 2 Independent திருமதி சி சரஸ்வதி வெற்றி
9 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 10 Independent திரு வே சங்கர் வெற்றி
10 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 15 Independent திரு ப தனசேகரன் வெற்றி
11 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 2 Independent திரு என் யோகேஸ்வரன் வெற்றி
12 ராணிப்பேட்டை பனப்பாக்கம் வார்டு 14 Independent திரு து செந்தமிழ்செல்வன் வெற்றி
13 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 3 Independent திரு வ இரமேசுபாபு வெற்றி
14 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 5 Independent திரு பா பெருமாள் வெற்றி
15 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 8 Independent திரு சீனிவாசன் வெற்றி
16 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 9 Independent திருமதி வி மலர் வெற்றி
17 ராணிப்பேட்டை விளாப்பாக்கம் வார்டு 14 Independent திரு டி விஜய் வெற்றி