முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் திருவலம் வார்டு 15 Independent திரு க வினோத்குமார் வெற்றி
2 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 2 Independent திரு ர பழனி வெற்றி
3 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 17 Independent திருமதி மு ஷபானா வெற்றி