முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 6 Amma Makkal Munnettra Kazagam செல்வி ச பசிராள் வெற்றி
2 தென்காசி அச்சன்புதூர் வார்டு 13 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு மீ அயூப் வெற்றி
3 தென்காசி கீழப்பாவூர் வார்டு 1 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி வி ராதா வெற்றி
4 தென்காசி பண்பொழி வார்டு 2 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி சு மாரி வெற்றி
5 தென்காசி வாசுதேவநல்லூர் வார்டு 1 Amma Makkal Munnettra Kazagam திருமதி ஆ சுமதி வெற்றி