முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 2 Independent திருமதி பொ சுப்புலெட்சுமி வெற்றி
2 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 14 Independent திரு ம முருகேசன் வெற்றி
3 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 37 Independent திருமதி ஆ பாப்பாத்தி வெற்றி
4 தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி வார்டு 44 Independent திருமதி ஜெ ஜெயராணி வெற்றி