முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 2 Independent திரு இ முருகன் வெற்றி
2 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 4 Independent திருமதி எஸ் தஸ்நேவிஸ் ராணி வெற்றி
3 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 5 Independent திருமதி எம் கே எஸ் ரசீதா பீவி வெற்றி
4 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 6 Independent திரு அ அ அபுபக்கர் அஜ்வாது வெற்றி
5 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 7 Independent திருமதி ரோஸியா பானு வெற்றி
6 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 8 Independent திரு சா மெய்தீன் வெற்றி
7 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 9 Independent திருமதி ந பூங்கொடி வெற்றி
8 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 11 Independent திருமதி செய்யது ஆசியா ஃபஹ்மிதா வெற்றி
9 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 12 Independent திருமதி என் ஜே எஸ் முத்து ஜெய்னம்பு வெற்றி
10 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 13 Independent திருமதி வி எம் எஸ் முஹம்மது செய்யது பாத்திமா வெற்றி
11 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 14 Independent திரு அன்வர் வெற்றி
12 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 15 Independent திரு கே ஏ எஸ் முத்து முஹம்மது வெற்றி
13 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 16 Independent திரு அபுபக்கர் சித்திக் வெற்றி
14 தூத்துக்குடி காயல்பட்டணம் வார்டு 18 Independent திரு சுல்தான் லெப்பை வெற்றி
15 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 5 Independent திரு ரா லவராஜா வெற்றி
16 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 19 Independent திரு மா விஜயன் வெற்றி
17 தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி வார்டு 23 Independent திருமதி சி சுதாகுமாரி வெற்றி
18 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 6 Independent திருமதி மு சூரியகலா வெற்றி
19 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 10 Independent திருமதி செ அர்ச்சனா வெற்றி
20 தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் வார்டு 22 Independent திருமதி ஈ லிங்கசெல்வி வெற்றி