முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 18 Pattali Makkal Katchi திரு கோ செல்வம் வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 26 Pattali Makkal Katchi திருமதி வெ பாஞ்சாலி வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 29 Pattali Makkal Katchi திருமதி ர செல்வி வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 16 Pattali Makkal Katchi திரு ச சாரதி வெற்றி
5 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 23 Pattali Makkal Katchi திருமதி ஏ கோமளா வெற்றி
6 ராணிப்பேட்டை மேல்விஷாரம் வார்டு 9 Pattali Makkal Katchi திருமதி வி உஷா வெற்றி
7 ராணிப்பேட்டை மேல்விஷாரம் வார்டு 10 Pattali Makkal Katchi திருமதி க ஜெயந்தி வெற்றி
8 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 19 Pattali Makkal Katchi திருமதி யு ஐமுனா வெற்றி